Nghiên cứu mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chủ động nghiên cứu, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đó là đề nghị của Bộ Giao thông vận tải trong công văn vừa gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đề xuất mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Đề xuất mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Cụ thể, căn cứ ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam được Văn phòng Chính phủ thông báo ngày 30-12-2022, Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

VEC chủ động nghiên cứu, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Bộ Giao thông vận tải sẽ tham gia ý kiến thẩm định chuyên ngành trong quá trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo đề nghị của VEC, phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dự kiến sử dụng nguồn vốn của VEC. 

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường cao tốc này, VEC phải tính toán và báo cáo cụ thể khả năng cân đối vốn và cơ chế có liên quan để có thể thực hiện dự án.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (giai đoạn 1). 

Trước đó, ngày 30-12-2022, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: việc chỉ đạo nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án giao thông đường bộ, trong đó có mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải. 

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất phương án nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bảo đảm tính khả thi, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây lên 8 – 10 làn xe

Ngày 14-11-2022, Bộ Giao thông vận tải thống nhất đề nghị của VEC và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có công văn kiến nghị Thủ tướng xem xét giao VEC nghiên cứu, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo đề xuất của VEC, doanh nghiệp này sẽ nghiên cứu đầu tư mở rộng đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (km 4 đến km 25 + 920) dài 21,92 km, tổng mức đầu tư khoảng 14.786 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 (km 4 đến km 8 + 770) sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe theo quy hoạch cũ do đoạn này nằm ngoài phạm vi quy hoạch cao tốc.

Đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (km 8 + 770 đến km 25 + 920) mở rộng với quy mô 10 làn xe theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2021.

Còn UBND TP.HCM đầu tư mở rộng nút giao An Phú và đoạn từ nút giao này đến nút giao vành đai 2 dài 4km (km 0 đến km 4) do đoạn này đang được UBND TP.HCM quản lý, khai thác và bảo trì.

VEC kiến nghị chọn phương án VEC tự huy động vốn để mở rộng và thu phí tuyến đường để hoàn vốn đầu tư. Phương án này có ưu điểm là tiến độ triển khai thuận lợi, dự kiến đầu năm 2026 hoàn thành.

0936530887